Selecteer een pagina

Servicevoorwaarden

door | feb 21, 2021

Keyworkz Webdevelopment hanteert haar servicevoorwaarden conform Printful standaarden namelijk;

Servicevoorwaarden
De volgende voorwaarden vormen een juridisch bindend contract (deze “Overeenkomst”) tussen u (“U” of “uw”) en Printful, Inc., een Delaware-bedrijf dat alle gebruik door u van de printful.com beheert website (de “Site”) en de diensten die beschikbaar zijn op of op de Site (samengenomen met het gebruik van de site, de diensten”). We verwijzen naar Printful en al zijn dochterondernemingen en aangesloten bedrijven gezamenlijk als “Printful”, “wij”, “onze”, “ons”, enz. Printful is een print-on-demand-bedrijf voor bedrijven die het print- en leveringsonderdeel uitbesteden. Printful white-label prints en dropships-producten (“Producten”) rechtstreeks naar u en uw klanten (“Klanten”).
De Services worden aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle algemene voorwaarden hierin opgenomen. We hebben ook andere beleidsregels en procedures, waaronder, maar niet beperkt tot, verzending, retourbeleid, privacybeleid en anderen. Dat beleid bevat aanvullende voorwaarden, die zijn van toepassing op de Services en maken deel uit van deze Overeenkomst.

UW GEBRUIK VAN DE SITE VORMT UW AANVAARDING VAN EN AANVAARDING DOOR DEZE OVEREENKOMST. VERDER, DOOR
HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN VANAF DE SITE, ACCEPTEERT EN BENT
GEBONDEN AAN DEZE OVEREENKOMST.
Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, mag u de site of enige andere niet gebruiken.

Diensten.
Als u onze Services alleen voor persoonlijk gebruik gebruikt, wordt u beschouwd als een “Gebruiker”. Als u onze Services gebruikt om
het uitvoeren van bestellingen of het leveren van producten aan derden (inclusief klanten), wordt u beschouwd als een “handelaar”.
ONGEACHT ALS U EEN GEBRUIKER OF HANDELAAR BENT, IS SECTIE 18 VAN DEZE OVEREENKOMST VEREIST DAT ALLE GESCHILLEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST WORDEN OPGELOST DOOR ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS, IN PLAATS VAN DOOR JURYPROCEDURE OF
ACTIES VAN DE KLASSE, BEHALVE ZOALS ANDERS AANGEBODEN IN SECTIE 18. INDIEN UW LAND VAN
WOONPLAATS IS IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE DIT GELDT VOOR ELKE ACTIE DIE U MAAKT
WILT TEGEN PRINTFUL IN DE VERENIGDE STATEN.

1. Toegang en lidmaatschap
Om van alle voordelen van Printful te genieten, kunt u uw account registreren en lid worden(“Lid”). Lidmaatschap vereist dat u zich registreert op de site (inclusief door alles naar waarheid uit te vouwen vereiste persoonlijke informatie). U kunt zich afmelden voor marketing- en promotieactiviteiten, inclusief e-mails. U kunt uw lidmaatschap op elk moment annuleren door het online op de site te annuleren. Om de registratie te voltooien,
u moet een naam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord opgeven. U mag nooit het Afdrukbaar account zonder toestemming van die gebruiker. U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt op uw account, en u moet uw accountwachtwoord veilig houden. U moet Printful onmiddellijk op de hoogte stellen van enige inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account. Hoewel Printful niet aansprakelijk is voor uw en de verliezen van uw klant veroorzaakt door ongeautoriseerd gebruik van uw account, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de
verlies van Printful en anderen als gevolg van dergelijk ongeautoriseerd gebruik. Printful kan de Services, Producten, vergoedingen, kosten en voorwaarden op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten inclusief de beschikbaarheid van een functie of inhoud, maar zonder invloed op bestellingen voor European Economic

Gebiedsgebruikers die Printful al heeft bevestigd. Printful kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en Services of de toegang van de Gebruiker tot delen of alle Services beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Als u een individu (in plaats van een organisatie of entiteit), dan verklaart u aan Printful dat u minimaal 18 jaar bent. Als u echter een natuurlijke persoon bent die in Japan woont, verklaart u aan Printful dat u ten minste 20 bent. Als u de Services namens een organisatie of entiteit gebruikt, verklaart u dat u wettelijk geautoriseerd en toegestaan ​​om een ​​dergelijke organisatie of entiteit aan deze Overeenkomst te binden en de Diensten. Niettegenstaande het bovenstaande, gaat u ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor uw selectie en gebruik van de Services. Deze overeenkomst is ongeldig waar dit bij wet verboden is, en het recht op toegang tot of gebruik van het Services worden in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.
2. Wijzigingen
Zonder gevolgen voor bestellingen voor gebruikers van de Europese Economische Ruimte die Printful al Printful heeft bevestigd behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Overeenkomst en de voorwaarden ervan, evenals de vergoedingen en andere kosten voor onze Services, op elk moment. Al dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk daarna van kracht en Printful plaatst ze op de site. U bent verantwoordelijk voor het bekijken van en vertrouwd raken met al deze zaken wijzigingen, en u stemt ermee in de voorwaarden van deze overeenkomst te herzien telkens wanneer u de site bezoekt of gebruikt zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die in deze overeenkomst zijn aangebracht. Gebruik van de site en andere services door u nadat Printful de wijzigingen op de Site heeft geplaatst, betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden en voorwaarden van deze overeenkomst, zoals gewijzigd. Als je niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, u niet geautoriseerd bent voor toegang tot of gebruik van de site of andere diensten, en u moet Printful een schriftelijke kennisgeving sturen, inclusief via e-mail (en uw Printful-account wordt verwijderd), om uw account binnen 30 dagen na datum te sluiten.
3. Inhoud
Alle inhoud (inclusief alle informatie, afbeeldingen, afbeeldingen, gegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, berichten en andere materialen, hierna “Inhoud” genoemd) die u hierna plaatst, indient, uploadt, weergeeft, verkoopt of gebruikt “post”, het gebruik van onze Services is uw inhoud. We maken er geen enkele aanspraak op. Dat omvat alles wat u berichten plaatsen met behulp van onze Services (zoals uw inhoud, afbeeldingen, winkelnaam, uw klantrecensies, opmerkingen, video’s, gebruikersnamen, etc.).
1. Verantwoordelijkheid voor de inhoud. U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud die u op of via de Services plaatst. U verklaart dat u alle benodigde rechten heeft op het inhoud, inclusief alle benodigde rechten om deze te plaatsen of te gebruiken op uw verkochte, vervaardigde of opgeslagen door Printful. U verklaart ook dat u geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op die van derden rechten door de inhoud te plaatsen of de inhoud te gebruiken op uw verkochte, vervaardigde of opgeslagen door Printful.

2. Toestemming om de inhoud te gebruiken. Printful gaat ermee akkoord dat alle Inhoud die u plaatst met behulp van onze Services blijft van jou. Dit betekent dat we uw inhoud nooit zullen gebruiken behalve met uw uitdrukkelijke toestemming of zoals anderszins bepaald in deze overeenkomst.
3. Rechten die u op papier verleent. Door uw inhoud te plaatsen, verleent u Printful een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrij, onherroepelijk, sublicentieerbaar, eeuwigdurende licentie voor gebruik, weergave, bewerking, wijziging, reproductie, distribueren, opslaan en voorbereiden van afgeleide werken van uw inhoud om de services te leveren en aan reclame maken voor Printful en / of uw Printful-winkel, of de Services in het algemeen, in alle formaten en door alle kanalen, inclusief via Printful Services, websites van derden, advertentiemedium en / of sociale media. U gaat ermee akkoord en verklaart dat u de rechten heeft om deze licentie aan ons te verlenen.
4. Melden van ongeautoriseerde inhoud. Printful respecteert intellectuele eigendomsrechten en volgt intellectuele eigendomswetten. We zijn toegewijd aan het volgen van passende juridische procedures om te verwijderen inbreukmakende inhoud van de Service (s).
5. Intellectuele eigendom. Printful respecteert uw werk en stelt u in staat uw stem te uiten en ideeën. We vragen u het werk en de creatieve rechten van anderen te respecteren. U moet ofwel eigenaar zijn van het inhoud die u op Printful plaatst, of de uitdrukkelijke bevoegdheid heeft om deze te plaatsen. Content moet aan het recht voldoen van publiciteits-, handelsmerk- en auteursrechtwetten en alle andere toepasselijke staats- en federale wetten.
6. Handelsmerken en inbreuk op intellectueel eigendom. We zijn toegewijd om te volgen passende juridische procedures om inbreukmakende inhoud van de Services te verwijderen. Printful zal proberen zich aanpassen aan en niet interfereren met standaard technische maatregelen die door eigenaren van auteursrechten worden gebruikt identificeren en beschermen van hun werken. Printful behoudt zich het recht voor om een ​​of meer van de volgende dingen te doen tijd naar eigen goeddunken: uw gebruik van de Services onmiddellijk opschorten; en / of verwijderen, de toegang tot al uw inhoud blokkeren en uitschakelen waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt op het intellectuele eigendom rechten van anderen. Wanneer we de juiste kennisgeving van inbreuk op intellectueel eigendom ontvangen (via e-mail content@printful.com of anderszins), streeft Printful ernaar om snel te reageren door het verwijderen, blokkeren of de toegang tot het vermeend inbreukmakende materiaal onmogelijk maken. Wanneer Printful verwijdert, blokkeert of uitschakelt toegang als reactie op een dergelijke kennisgeving, doet Printful een redelijke poging om contact op te nemen met de vermeende inbreukmakende partij, informatie verstrekken over de kennisgeving en verwijdering, en, in gevallen van vermeende schending van het auteursrecht, geef informatie over tegenmelding.
1. DMCA-samenwerking: de kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht en de inhoud van Printful verwijderingsbeleid en -procedures zijn bedoeld om te voldoen aan de vereisten en verplichtingen van serviceproviders onder de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Voor zover eventuele eisen en verplichtingen van dienstverleners onder de DMCA-wijziging of anders zijn dan hierin uiteengezet, het beleid van Printful en de procedure kan eveneens veranderen in overeenstemming met de DMCA-vereisten en verplichtingen van dienstverleners.

2. Tegen DMCA-meldingen: als Printful een DMCA-tegenmelding ontvangt, zal Printful dat doen stuur een kopie van het verweer naar de oorspronkelijke klagende partij. Tenzij het copyright eigenaar voert een actie voor een gerechtelijk bevel tegen de vermeende inbreukmakende partij en informeert afgedrukt van deze actie, kan het verwijderde, geblokkeerde of uitgeschakelde materiaal worden vervangen of geopend naar het kan worden hersteld 10-14 werkdagen na levering van het tegenbericht naar het origineel klagende partij. Als een actie wordt ontvlucht, zal alle verwijderde, geblokkeerde of gedeactiveerde inhoud blijven naar eigen goeddunken van Printful verwijderd, geblokkeerd of uitgeschakeld.
3. Herhaalde inbreuk: Printful kan de accountrechten van leden die dat wel zijn, beëindigen onderworpen aan herhaalde kennisgevingen van inbreuk op intellectueel eigendom zoals bepaald door Printful op haar naar eigen goeddunken.
7. Verantwoordelijkheid voor copyright en handelsmerken. U gaat akkoord en vertegenwoordigt door deze overeenkomst te accepteren
en als u onze Services gebruikt waarvan u alle rechten (inclusief auteursrechten) bezit voor de Inhoud die u plaatst, of indien
u bent niet de eigenaar, waarvoor u de uitdrukkelijke bevoegdheid en schriftelijke toestemming heeft om deze te gebruiken en te reproduceren
de Inhoud in verband met de Services, en dat u over alle benodigde rechten beschikt om uw inhoud. Evenzo gaat u akkoord en vertegenwoordigt u door deze overeenkomst te accepteren en onze services te gebruiken dat u eigenaar bent van alle handelsmerken, servicemerken, handelsopmaak en handelsnamen die zijn opgenomen in de inhoud die u plaatst, of, als u niet de eigenaar bent, waarover u uitdrukkelijke autoriteit heeft en die u heeft geschreven toestemming om dergelijke merken, handelsopmaak en handelsnamen te gebruiken, te plaatsen en te reproduceren in verband met
alle Inhoud en de Services die worden aangeboden onder deze Overeenkomst.
8. Ongepaste, valse of misleidende inhoud. Dit zou gezond verstand moeten zijn, maar die zijn er
bepaalde soorten inhoud die we niet willen indienen bij onze Services (om juridische redenen of anderszins).
U gaat ermee akkoord dat u geen inhoud plaatst die beledigend, bedreigend, lasterlijk, obsceen,
vulgair, illegaal of anderszins beledigend of in strijd met enig onderdeel van deze overeenkomst. U bent het er ook niet mee eens
om inhoud te plaatsen die vals of misleidend is of de Services gebruikt op een manier die frauduleus is of
bedrieglijk.
4. Gebruik van diensten
We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om onze Services te gebruiken,
platforms en integraties die onderhevig zijn aan deze overeenkomst en in het bijzonder de volgende beperkingen:
1. Gebruik onze services niet om de wet te overtreden. U gaat ermee akkoord dat u geen wetten in verband met uw gebruik van de Services. Dit omvat alle lokale, provinciale, federale en internationale wetten die op u of Printful van toepassing kunnen zijn. Het is bijvoorbeeld uw verantwoordelijkheid om eventuele vergunningen of licenties die uw winkel mogelijk nodig heeft; u mag zich niet inlaten met fraude, diefstal, concurrentieverstorend gedrag, dreigend gedrag of andere onwettige handelingen of misdrijven tegen Printful, een andere Printful-gebruiker of een derde partij. U gaat er ook mee akkoord dat u niet het doelwit bent van handels-, financiële en economische sancties, en dat u niet voorkomt op een sanctiegerelateerde lijst, inclusief lijsten die worden bijgehouden door de VS.

Department of Treasury’s Ofce of Foreign Assets Control (‘OFAC’), het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken,
het Amerikaanse ministerie van Handel, de Europese Unie of Her Majesty’s Treasury of the United
Koninkrijk. U gaat er ook mee akkoord dat u de producten van Printful niet zult exporteren, opnieuw exporteren of anderszins overdragen
naar landen of gebieden die het doelwit zijn van uitgebreide embargo’s of sancties (inclusief Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea en de Krim-regio) of partijen op de sanctielijsten waarnaar hierboven wordt verwezen. U stemt ermee in om de Services niet te gebruiken: (i) om zich voor te doen of te proberen zich voor te doen Printful, een andere Printful Party (zoals hieronder gedefinieerd), of een andere persoon of entiteit; of (ii) voor de
doel van uitbuiting, schade of poging om minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten of te schaden door bloot te stellen
ze naar ongepaste inhoud of anderszins. De volgende worden gezamenlijk het “Printful Partijen “: (a) Printful, (b) Printful’s dochterondernemingen, aangesloten bedrijven en joint ventures, en (c) de officers, directeuren, leden, managers, aandeelhouders, agenten en werknemers van Printful en haar
dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en joint ventures.
2. Probeer onze systemen niet te schaden. U stemt ermee in onze Services niet te verstoren of te proberen te verstoren, voor bijvoorbeeld door een virus of andere schadelijke computercode te verspreiden naar onze platforms, derde partij services of andere programma’s of systemen die onze klanten kunnen gebruiken om hun producten te promoten. Je gaat akkoord om de Services niet te gebruiken: (i) om materiaal te verzenden, bewust te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken die niet in overeenstemming is met deze overeenkomst; of (ii) om deel te nemen aan enig ander gedrag dat of beperkt iemands gebruik of genot van de Services belemmert, of die, zoals door ons bepaald, schade kan toebrengen
Printful Party of stel een van hen bloot aan aansprakelijkheid. U gaat ermee akkoord dat Printful zich het recht voorbehoudt om te controleren
onze platforms (systemen) om de integriteit en naleving van deze overeenkomst alleen te waarborgen
discretie van Printful.
3. Volg de merkrichtlijnen. De naam “Printful”, onze iconografie, zinnen, logo’s en ontwerpen die die we gebruiken in verband met de producten of services die we leveren, zijn handelsmerken, servicemerken of handelskleding van Printful in de VS, de Europese Unie en alle andere landen, die worden gebruikt voor eigendomsdoeleinden naar eigen goeddunken. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst, is Printful
verleent u geen enkel recht om zijn handelsmerken, servicemerken of handelsimago te gebruiken. U mag aangeven in verband met de diensten of producten geleverd door Printful that Printful dergelijke Services of Producten. Als u een van onze handelsmerken gebruikt met betrekking tot onze producten of diensten, moet u dat doen een verklaring opnemen waarin u dat handelsmerk aan ons toeschrijft. U mag geen van onze handelsmerken gebruiken: (i) in of als geheel of een deel van uw eigen handelsmerken; (ii) in verband met activiteiten, Producten of Diensten die niet van ons zijn; (iii) op ​​een manier die verwarrend, misleidend of bedrieglijk kan zijn; of (iv) op een manier die ons of onze informatie, producten of diensten (inclusief de site) in diskrediet brengt. Printful behoudt zich het recht voor om u te verzoeken dergelijke misbruikte iconografie onmiddellijk te verwijderen,
zinnen, logo’s en ontwerpen naar eigen goeddunken.

4. Deel uw ideeën. We houden van uw suggesties en ideeën! Ze kunnen ons helpen uw ervaring te verbeteren en onze diensten. Alle ongevraagde ideeën of ander materiaal dat u naar Printful verzendt (met uitzondering van uw inhoud of producten die u via onze Services verkoopt of opslaat) worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en niet uw eigendom zijn. Door die ideeën en materialen bij ons in te dienen, verleent u ons een non-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, niet-herroepbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie voor gebruik en die ideeën en materialen publiceren voor welk doel dan ook, zonder enige vergoeding aan u.
5. Communicatiemethoden. Printful zal u bepaalde juridische informatie schriftelijk verstrekken. Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met onze communicatiemethoden die beschrijven hoe we u leveren die informatie aan jou. Dit betekent simpelweg dat we ons het recht voorbehouden om u informatie elektronisch (via e-mail, enz.) toe te sturen in plaats van u papieren exemplaren te sturen (dit is beter voor het milieu).
Onder California Civil Code Section 1789.3 hebben gebruikers uit de staat Californië recht op de volgende specifieke kennisgeving over consumentenrechten:
De Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of
U kunt schriftelijk contact opnemen met Consumer Afairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento,
CA 95834, of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952-5210. U kunt contact met ons opnemen via:
Printful, Inc.
11025 Westlake Dr., Charlotte, NC 28273
support@printful.com
6. Digitale items. Digitale items (zoals mockups, sjablonen, afbeeldingen en andere ontwerpmiddelen) en teksten gemaakt in verband met de Producten en / of Diensten die we aanbieden en hun intellectuele eigendom rechten behoren exclusief toe aan Printful. Digitale items en eventuele resultaten mogen alleen in samenhang worden gebruikt bij het adverteren, promoten, aanbieden en verkopen van Printful-producten en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of in combinatie met producten van andere fabrikanten.
5. Inhoud en services
1. Artikelen die uw klanten via onze sites kopen. U begrijpt dat Printful dat niet kan en geeft geen garanties over uw inhoud, winkels of wat u aan uw klant verkoopt dat we mogen opslaan. Elke juridische claim met betrekking tot een product dat uw klanten kopen, moet rechtstreeks tegen u als verkoper van het product worden ingediend. U ontheft Printful van alle claims met betrekking tot producten die door u via onze services worden verkocht, inclusief claims voor onjuiste voorstelling van zaken door u aan uw klanten of claims voor lichamelijk letsel of materiële schade door uw producten die door Printful voor u worden opgeslagen.
2. Inhoud waartoe u toegang hebt. Uw klanten kunnen materialen tegenkomen die ze interessant vinden of ongepast tijdens het gebruik van onze Services. We doen geen uitspraken over de inhoud geplaatst door anderen via de Services. Printful is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, copyright naleving, wettigheid of fatsoen van inhoud die is geplaatst door anderen waartoe u toegang hebt verkregen via de diensten. U ontslaat ons van alle aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud.
3. Diensten van derden. Onze winkels op onze site (s) kunnen links bevatten naar websites van derden of diensten die we niet bezitten of beheren (bijvoorbeeld links naar Facebook, Twitter en Pinterest).
Mogelijk moet u ook een product of dienst van een van onze onderaannemers of een andere derde gebruiken partijen om sommige van onze Services te gebruiken (zoals een compatibel mobiel apparaat om onze gsm apps). Wanneer u toegang krijgt tot deze services van derden, doet u dit op eigen risico. De derde partijen vereist mogelijk dat u hun eigen gebruiksvoorwaarden accepteert. Printful is geen partij bij die overeenkomsten;
ze zijn uitsluitend tussen u en de derde partij. U gaat ermee akkoord dat Printful niet aansprakelijk is jegens u op enigerlei wijze voor uw gebruik van deze diensten van derden.
4. Diensten. Printful streeft ernaar om onze Services zo goed mogelijk te maken, maar dat is niet zo perfect en soms kan er iets mis gaan. U begrijpt dat onze Services worden geleverd “als is”, met alle fouten en zonder enige vorm van garantie (expliciet of impliciet), met uitzondering van de
garanties met betrekking tot producten in sectie 6 hieronder.

IN DE GROOTSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BIJZONDER DOEL, ALSMEDE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN DOOR EEN
PRESTATIECURSUS, VERHANDELINGSCURSUS OF GEBRUIK VAN HANDEL, MET RESPECT VOOR ONZE DIENSTEN, BEHALVE DE GARANTIES OF VOORWAARDEN GELEVERD MET BETREKKING TOT PRODUCTEN IN DEEL 6 HIERONDER. SOMMIGE JURISDICTIES STAAT GEEN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

We kunnen niet garanderen dat:
1. de Services zijn veilig of beschikbaar op een bepaald tijdstip of locatie – Printful zal niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, onderbrekingen of verlies van gegevens in verband met het gebruik van onze site en services. Printful streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de Services op een andere manier worden uitgevoerd op locaties voor het geval het niet mogelijk is deze uit te voeren op de locatie waar de Diensten oorspronkelijk voor bedoeld was om te worden uitgevoerd.
2. eventuele fouten waarvoor Printful verantwoordelijk is, worden gecorrigeerd;
3. de Diensten zijn altijd vrij van virussen of andere schadelijke materialen; of
4. de resultaten van het gebruik van de Services zullen aan uw verwachtingen voldoen.
U gebruikt de Services uitsluitend op eigen risico.

5. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, NOCH GEDRUKT NOCH ENIGE ANDERE AFDRUKPARTIJ IS AANSPRAKELIJK JEGENS U OF UW KLANTEN VOOR ELKE WINST OF INKOMSTEN, DIMINUTIE IN WAARDE OF VOOR WELKE GEVOLG, INCIDENTEEL, INDIRECT, SPECIAAL, VOORBEELD, VERBETERD OF STRAFSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE DIENSTEN OF DEZE
OVEREENKOMST, ONGEACHT (I) OF DE BOVENSTAANDE SCHADE IS VOORZIENBAAR, (II) OF U WERD GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN
ENIGE VAN DE VOORGAANDE SCHADE, (III) DE WETTELIJKE OF RECHTVAARDIGE SCHADE THEORIE (CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN OF ANDERSZINS) WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD, EN (IV) ENIGE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN VAN U EN / OF UW KLANT VAN DE PRINTFUL PARTIJEN ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN DE WERKELIJKE OVERSCHRIJDEN DOOR U BETAALD BEDRAG VOOR DE SERVICE DIE U HEBT GEKOCHT OF GEBRUIKT VIA DE SITE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
6. Beperkte garantie op producten
Is niet van toepassing op gebruikers die in de Europese Economische Ruimte wonen.
1. Beperkte garantie. We garanderen dat op het moment van levering van een Product aan een gebruiker of bij de klant van de handelaar, zal het product niet materieel defect of beschadigd zijn (de ‘Limited Garantie”).
2. Wie mag deze garantie gebruiken? Printful breidt de beperkte garantie alleen uit tot gebruikers en handelaren. Alle dekking van de beperkte garantie wordt beëindigd als de gebruiker of de klant van de handelaar een Product verkoopt of anderszins overdraagt.
3. Wat dekt deze garantie niet? Deze beperkte garantie dekt geen schade aan of defect in een Product veroorzaakt door een van de volgende: (a) u of derden; (b) enig ongepast behandeling (inclusief tijdens verzending), gebruik of opslag van het product; (c) het niet opvolgen van een
Product instructies; (d) eventuele wijzigingen aan het Product; (e) ongeautoriseerde reparatie aan de Product; of (f) externe oorzaken zoals ongelukken, gratis eten, eten, “overmacht” of andere acties of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle; of (g) alle kosten of uitgaven die verband houden met het verlies van gebruik van het product of andere kosten of uitgaven die niet onder deze beperkte garantie vallen. Dit beperkte garantie dekt geen items die zijn geleverd door derden, uitwisselingen van maten of kopers spijt.
Ten slotte, zoals elders in deze overeenkomst vermeld, kunnen we helaas niet garanderen dat de kleuren en details in de afbeeldingen op onze website zijn 100% nauwkeurige weergaven van een product, en in sommige kunnen maten gevallen zijn bij benadering. Dienovereenkomstig dekt deze beperkte garantie dergelijke zaken niet.
1. Wat is de dekkingsperiode? Deze beperkte garantie gaat in op de datum van levering van het Product aan de Gebruiker of de Klant van de Handelaar en duurt dertig (30) dagen (de “Garantie Periode”). Voor alle duidelijkheid: Printful erkent dat volgens sommige jurisdicties de gebruiker heeft mogelijk recht op een langere garantieperiode.
2. Wat zijn uw rechtsmiddelen onder deze garantie? Met betrekking tot materiële defecten of beschadigd Product, zullen we, naar eigen goeddunken, ofwel: (a) een dergelijk Product (of de defect of beschadigd onderdeel van het product) kosteloos, of (b) de betaalde aankoopprijs terugbetalen
aan ons door de gebruiker of de handelaar samen met de verzendkosten die overeenkomen met het defecte of beschadigde producten.
3. Hoe verkrijgt u garantieservice? Onmiddellijk na levering van een Product, u of uw klant (als u een handelaar bent) zal het product inspecteren. Als een product materieel is defect (inclusief eventuele fout door Printful bij het afdrukken) of beschadigd bij ontvangst, of als u het verkeerde product heeft ontvangen en om in aanmerking te komen voor service onder deze beperkte garantie,
u moet een claim indienen binnen de garantieperiode in overeenstemming met ons retourbeleid. als jij handelaar bent, dient uw klant contact met u op te nemen over defecte of beschadigde producten en met betrekking tot elke levering van het verkeerde product.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DE OPLOSSINGEN DIE IN DEZE SECTIE 6 WORDEN BESCHREVEN, ZIJN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN (EN ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID) VOOR ELKE SCHENDING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN DEFECT OF BESCHADIGD PRODUCT IS ONDER NR OMSTANDIGHEDEN OVERSCHRIJDEN HET WERKELIJKE BEDRAG DAT ONS VOOR HET PRODUCT ONTVANGEN, NOCH ZULLEN WIJ ONDER ELKE OMSTANDIGHEID, VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN,
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, DIMINUTIE IN WAARDE, OF VOOR GEVOLG, INCIDENTEEL, INDIRECT, SPECIAAL, EXEMPLARISCH, VERBETERD OF PUNITIEF SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT ONZE PRODUCTEN, ONGEACHT (I) OF DE VOORGAANDE SCHADE WAS TE VOORZIEN, (II) OF U WERD GEWELDIG DE MOGELIJKHEID OM ENIGE VAN DE VOORGAANDE SCHADE TE MAKEN, (III) DE JURIDISCHE OF EQUITABLE THEORIE (CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN OF ANDERSZINS) WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD,
EN (IV) ENIGE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN VAN U EN / OF UW KLANT. SOMMIGE DE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP
U. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN DIE U MOGELIJK OOK HEBT ANDERE RECHTEN, DIE VAN RECHTSGEBIED TOT JURISDICTIE VERSCHILLEN. WIJ BEPERKEN DE DUUR EN RECHTSMIDDELEN VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT ONZE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE HOE LANG IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE IS DUURZAAM, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

7. Uw rechten in geval van non-conformiteit
Als u een gebruiker bent die in de Europese Economische Ruimte woont, zijn de wettelijke garanties vastgelegd in de richtlijn
De onderstaande 1999/44 / EG betreffende consumentenverkopen en garanties zijn van toepassing op de verkoop van onze producten. Dus jij
hebben het recht om de producten kosteloos te laten repareren (of vervangen) binnen de door de wet, of, in geval van mislukking van een van de bovenstaande remedies om een ​​passende verlaging van de prijs van de producten, of het contract geannuleerd. Bezorgkosten voor het retourneren van het te repareren of vervangen product op grond van deze clausule zijn voor rekening van Printful, evenals alle kosten die verband houden met de levering aan u van het gerepareerd of vervangen product.
8. Verantwoordelijkheid van siteleden en bezoekers
Overtreding van deze overeenkomst of andere regels zal resulteren in de beëindiging van uw Printful-account.

Printful en zijn aangewezen personen hebben het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken vooraf te screenen,
Inhoud die beschikbaar is via de Services weigeren of verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken, Printful
en zijn aangewezen personen hebben het recht om inhoud te verwijderen, blokkeren en uitschakelen. U gaat ermee akkoord dat u moet
evalueren en voor zover toegestaan ​​door de wet alle risico’s dragen die verband houden met het gebruik van enige inhoud, inclusief
elk vertrouwen in de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. In dit opzicht, jij erkent dat u niet mag vertrouwen op enige inhoud die is gemaakt door Printful of is ingediend bij Printful, inclusief zonder beperking informatie in Printful-samenwerkingen, berichten en in alle andere delen van de Printful-services.
Zonder andere rechtsmiddelen te beperken, kunnen we onze Services en uw account beperken, opschorten of beëindigen,
toegang tot onze site verbieden, gehoste inhoud vertragen, verwijderen, blokkeren of uitschakelen en technisch en juridisch overnemen
stappen om u van de site te houden als we denken dat u problemen veroorzaakt en mogelijke juridische aansprakelijkheid veroorzaakt,
het schenden van deze overeenkomst, of handelen in strijd met de letter of de geest van ons beleid. We reserveren ook
het recht om niet-bevestigde accounts of accounts die gedurende langere tijd inactief zijn geweest te annuleren.
U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie aan Printful (inclusief maar niet beperkt tot)
op uw voor- en achternaam als u een gebruiker bent of op de verkoopprijs als u een handelaar bent). Als u heeft verstrekt
Printful met onnauwkeurige of valse informatie, (a) bent u aansprakelijk jegens Printful voor schade en verlies
(inclusief maar niet beperkt tot belastingen) die voortvloeien uit dergelijke onnauwkeurige of valse informatie, (b) u
dergelijke schade en verliezen vergoeden (inclusief maar niet beperkt tot belastingen) aan Printful, en (c) Printful zal
het recht hebben om dergelijke schade en verliezen aan u in rekening te brengen (inclusief maar niet beperkt tot belastingen) en
anderszins uw toegang tot de Services beperken of opschorten.
9. Betalingen en vergoedingen
U kunt ervoor kiezen om uw factuurgegevens op te slaan om deze te gebruiken voor alle toekomstige bestellingen en bijbehorende kosten
Afdrukbare producten en / of diensten. In dat geval erkent u ook en gaat u ermee akkoord dat deze informatie zal gebeuren
worden opgeslagen en verwerkt door externe PCI DSS-compatibele serviceproviders.
Wanneer u een Product bestelt, of een Service gebruikt waarvoor een vergoeding is betaald, wordt u in rekening gebracht en gaat u ermee akkoord te betalen de kosten zijn van kracht op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. We kunnen onze tarieven van tijd tot tijd wijzigen e (bijvoorbeeld
als we kerstverkopen hebben, bieden we u korting op de basisproductprijzen, enz.). We kunnen ervoor kiezen
de vergoedingen voor onze Services tijdelijk wijzigen voor promotionele evenementen of nieuwe Services, en dergelijke wijzigingen
effectief zijn wanneer we het tijdelijke promotionele evenement of de nieuwe Dienst op de Site plaatsen of u informeren
individueel. De verkoop wordt ter verwerking voorgelegd en u wordt in rekening gebracht zodra u deze bevestigt.
Mogelijk ontvangt u dan een e-mail van ons.
Door een bestelling te plaatsen via de Site, bevestigt u dat u wettelijk gerechtigd bent om de middelen van te gebruiken betaling uitgevoerd en, in het geval van kaartbetalingen, dat u de kaarthouder bent of de de uitdrukkelijke toestemming van de kaarthouder om de kaart te gebruiken om de betaling uit te voeren. In het geval van ongeoorloofd gebruik van een betaalmethode, bent u persoonlijk aansprakelijk voor en vergoedt u Printful de schade die het gevolg is van dergelijk ongeoorloofd gebruik.
Met betrekking tot betaalmethoden verklaart u aan Printful dat (i) de factuurgegevens die u ons verstrekt waar, correct en volledig is en (ii) voor zover u weet, zullen de door u gemaakte kosten zijn geëerd door uw financiële instelling (inclusief maar niet beperkt tot creditcardmaatschappij) of betalingsdienst

provider.
Als u of uw klant iets retourneert dat niet in overeenstemming is met ons retourbeleid (dat wil zeggen hier beschreven), vergoedt u Printful voor de verliezen, die bestaan ​​uit uitvoeringskosten en terugboeking administratiekosten (tot $ 15 USD per terugboeking).
We kunnen om welke reden dan ook weigeren om een ​​transactie te verwerken of te allen tijde weigeren Services aan iemand te verlenen
naar eigen goeddunken. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij wegens weigering of opschorting
elke transactie nadat de verwerking is begonnen. Tenzij anders vermeld, kunt u de valuta kiezen uit de opties die beschikbaar zijn op de site waarin alle vergoedingen en betalingen zullen worden vermeld. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten, betalingen en toepasselijke belastingen
geassocieerd met onze site en services. Na ontvangst van uw bestelling kunt u van ons een e-mail ontvangen met
de details en beschrijving van de bestelde Producten. Betaling van de totale prijs plus belastingen en levering
moet volledig worden gedaan vóór de verzending van uw producten.
Printful kan u naar eigen goeddunken verschillende kortingen aanbieden, evenals wijzigen, opschorten of stopzetten op elk moment. U kunt meer informatie vinden over de beschikbare kortingen op de site in de marketing- en promotionele e-mails of via andere kanalen of evenementen die Printful kan gebruiken of eraan kan deelnemen.
10. Belastingen
Afgezien van de beperkte omstandigheden die hieronder worden uiteengezet, bent u verantwoordelijk voor (en brengt u kosten in rekening)
toepasselijke belastingen, zoals maar niet beperkt tot verkoopbelastingen, btw, GST en andere, en daarmee verband houdende rechten
de Producten (indien en voor zover van toepassing).
In sommige staten in de VS en andere landen kan Printful de toepasselijke belastingen bij u als verkoper en betaal dit aan de relevante belastingdienst (indien en voor zover van toepassing).
In bepaalde gevallen moet u een geldig vrijstellingscertificaat overleggen, zoals doorverkoopcertificaat, btw-nummer of ABN.
11. Verzending
Nadat u uw bestelling heeft bevestigd, is het wellicht niet mogelijk om deze te wijzigen of te annuleren. Als je wilt veranderen
enkele parameters, klantadressen, enz., controleer of een dergelijke optie beschikbaar is in uw account. We zijn niet verplicht om dergelijke wijzigingen aan uw bestelling aan te brengen, maar we zullen ons best doen op individuele basis.
Het risico van verlies, beschadiging en eigendomsrecht van Producten gaat op u over bij onze levering aan de vervoerder. Het zal zijn uw (als u een gebruiker bent) of de verantwoordelijkheid van uw klant (als u een handelaar bent) om een ​​claim in te dienen met een

vervoerder voor een verloren zending als het volgen van de vervoerder aangeeft dat het Product is afgeleverd. In dat geval Printful
geeft geen restitutie en zal het product niet opnieuw verzenden. Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte is het
het risico van verlies van, schade aan en eigendom van Producten gaat op u over wanneer u of een door u aangewezen derde partij
de Producten fysiek in bezit heeft gekregen.
Als het volgen van de vervoerder aangeeft dat een Product tijdens het transport verloren is gegaan, kunnen u of uw klant een schriftelijke verklaring opstellen
claim voor vervanging van (of creditering van de account van het lid voor) het verloren product in overeenstemming met
Het retourbeleid van Printful. Voor producten die tijdens het transport verloren zijn gegaan, moeten alle claims binnen 30 dagen worden ingediend
na de geschatte leverdatum. Al dergelijke claims zijn onderworpen aan onderzoek door Printful en zijn naar eigen goeddunken.
12. Beschrijving van producten
Hoewel veel onderdelen van onze producten standaard zijn, zijn alle producten die kunnen worden gekocht dat ook beschreven op hun specifieke pagina op onze site. We proberen altijd elk ontwerp zo nauwkeurig weer te geven als mogelijk via fotografie en kopieerpunten van ontwerpers, kunstenaars of fotografen.
We hebben een beleid van voortdurende productontwikkeling, zodat we u kunnen voorzien van wat we beschouwen als beste ontwerp gecombineerd met de beste prestaties, en behoudt zich daarom het recht voor om de specificaties van producten, prijs, verpakking en alle services die op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving zijn gekoppeld. Voordat bestellen, nodigen wij u uit om de productbeschrijving en het ontwerp van dichtbij te bekijken.
We doen onze uiterste best om u de beste afbeeldingen en beschrijvingen te bieden, maar kunnen dat helaas niet garanderen dat kleuren en details in afbeeldingen van websites een 100% nauwkeurige weergave zijn van het product, en maten kunnen in sommige gevallen bij benadering zijn.
Soms kunnen producten tijdens het fabricageproces beschadigd raken. Het is duidelijk dat we het niet bewust zullen doen maar stuur beschadigde items naar u (uw klanten), maar deze beschadigde items kunnen nog steeds worden gebruikt voor goede doelen en doeleinden. Printful behoudt zich het recht voor om alle beschadigde items met volledige of gedeeltelijke ontwerpen te doneren aan een goed doel en u doet hierbij afstand van uw recht om royalty’s of andere vergoedingen te innen met betrekking tot beschadigde Producten gedoneerd.
Als een Product dat de Handelaar heeft besteld niet op voorraad is en de Handelaar zich niet heeft afgemeld voor het Product
alternatieven in winkelinstellingen, kan het Product worden vervangen naar eigen goeddunken van Printful en zonder enige
uitdrukkelijke kennisgeving met het meest geschikte productalternatief om vertragingen bij de uitvoering te voorkomen,
tenzij we geen vergelijkbare vervanging kunnen vinden, in welk geval de Merchant nog moet wachten op het
origineel product dat moet worden aangevuld. Als het productalternatief meer kost dan het oorspronkelijke product
vervangen, zal Printful de prijs in rekening brengen die Merchant heeft betaald voor de bestelling van het Product. Voor Product
alternatieven die minder kosten dan het originele product, betalen wij u het verschil terug. Als u zich wilt afmelden
van alternatieve producten, kunt u dit wijzigen in de winkelinstellingen. Tenzij de Handelaar zich heeft afgemeld voor
Productalternatieven in de winkelinstellingen, Merchant is als enige verantwoordelijk voor het informeren van Merchant’s
Klanten over het product dat wordt vervangen door een productalternatief.

13. Aankoop van producten
Uw bestelling is de aankoop van een Product waarvoor u de toepasselijke vergoeding en / of andere kosten heeft betaald
we hebben geaccepteerd en ontvangen. Producten in dezelfde bestelling die we niet hebben geaccepteerd, worden niet gevormd
onderdeel van dat contract. We kunnen ervoor kiezen om naar eigen goeddunken geen bestellingen te accepteren.
Bestellingen worden uitsluitend via de site geplaatst en ontvangen. Voordat u bij ons bestelt, is het uw eigen verantwoordelijkheid
controleer en bepaal de volledige mogelijkheid om de producten te ontvangen. Juiste naam van de ontvanger, afleveradres
en postcode / postcode, up-to-date telefoonnummer en e-mailadres zijn absoluut noodzakelijk
zorgen voor een succesvolle levering van producten.
Alle informatie die op de afrekenpagina wordt gevraagd, moet nauwkeurig en nauwkeurig worden ingevuld. Printful zal dat niet zijn
verantwoordelijk voor gemiste bezorging vanwege een verkeerde of verkeerd gespelde naam of achternaam van de ontvanger, bezorging
adres of een ongepast telefoonnummer. Mocht u om een ​​wijziging van het afleveradres willen vragen,
telefoonnummer of andere speciale vereisten, neem dan contact op met Printful.
14. Levering
We bezorgen op de meeste plaatsen in de wereld. De bezorgkosten zijn voor uw rekening. Bezorgprijzen komen bovenop de
De prijs van het product en kan variëren afhankelijk van de afleverlocatie en / of het soort producten en aanvullende
Er kunnen kosten in rekening worden gebracht bij de bestelling voor afgelegen of moeilijk toegankelijke locaties die speciale aandacht vereisen.
De vaste verzendkosten worden weergegeven op onze afrekenpagina; we behouden ons echter het recht voor om u hierover te adviseren
eventuele extra bezorgkosten die van toepassing zijn op uw specifieke afleveradres.
Sommige producten worden apart verpakt en verzonden. We kunnen de leverdata en aan de
voor zover toegestaan ​​door de wet, aanvaardt u geen verantwoordelijkheid, behalve u te informeren over een bekende vertraging, voor Producten
die worden geleverd na de geschatte leverdatum. De gemiddelde levertijd kan op de site worden weergegeven. Het
is slechts een gemiddelde schatting, en sommige bezorging kan langer duren, of kan ook veel worden afgeleverd
sneller. Alle leveringsschattingen die worden gegeven op het moment van plaatsen en bevestigen van de bestelling, kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. In
we zullen in ieder geval ons best doen om contact met u op te nemen en u van alle wijzigingen op de hoogte te stellen. We proberen ons best te maken
Levering van producten zo eenvoudig mogelijk.
Het eigendom van de producten gaat pas over op u / klant nadat we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen hebben ontvangen
respect voor de producten, inclusief bezorgkosten en belastingen, en levering van de producten aan de vervoerder.
We geven geen garanties met betrekking tot enige samenwerking die we met u aangaan, inclusief enige
samenwerking met betrekking tot Services, Producten (inclusief nieuwe Producten) of enige integratie met een leverancier
platform.
15. Vrijgeven
Voor zover wettelijk toegestaan, ontslaat u ons en alle andere drukkers van alle aanspraken en eisen, evenals alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, oordelen, kosten, redelijke advocaten, vergoedingen en andere onkosten gemaakt of gedragen door een Drukkerij, van elke soort en aard, bekend en onbekend, gerelateerd aan of voortvloeiend uit enig recht, claim of kwestie (a) die wordt afgewezen door Printful (of voor Printful biedt geen garanties) onder deze Overeenkomst, of (b) waarvoor Printful anders is door u vergoed of vrijgegeven onder deze overeenkomst.

16. Vrijwaring
Voor zover wettelijk toegestaan, zult u Printful en de andere Printful verdedigen, schadeloos stellen en behouden partijen vrijwaren van enige claim of eis van een derde partij (inclusief, maar niet beperkt tot, uw klant), evenals alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, oordelen, kosten, redelijke advocaatkosten en andere uitgaven van elke soort en aard, bekend en onbekend, gemaakt of gedragen door de Printful Partijen die verband houden met of voortvloeien uit (a) uw schending van deze Overeenkomst, (b) uw gebruik (of misbruik) van onze services, (c) uw inhoud, (d) de inbreuk door uw inhoud of uw account van iemand anders intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, (d) uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij, of (e) als u een handelaar bent, alle claims met betrekking tot producten of items die door u via onze Services zijn verkocht, inclusief claims voor verkeerde voorstellingen door u aan uw klanten en claims voor lichamelijk letsel of materiële schade door wie dan ook van uw producten of artikelen die door Printful voor u worden opgeslagen. We behouden ons het recht voor om onze juridische zaken af ​​te handelen verdediging hoe we het ook zien, zelfs als u ons vrijwaart, in welk geval u ermee instemt met ons samen te werken zodat we onze strategie kunnen uitvoeren.
17. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst en alle geschillen en claims die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of haar onderwerp of formatie, inclusief niet-contractuele geschillen en claims, worden beheerst door de wetten van de Staat North Carolina, zonder rekening te houden met zijn conflicterende wetten. Deze wetten zijn van toepassing, waar dan ook in de wereld waar u woont of zich bevindt, maar als u een gebruiker bent die in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland De wetten van de Republiek Letland zijn van toepassing op elk geschil dat hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt.
Overeenkomst. Niettegenstaande het bovenstaande, niets in deze Overeenkomst, inclusief het voorgaande
rechtskeuze, heeft invloed op uw rechten als gebruiker die in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont
zich te beroepen op eventuele dwingende bepalingen van de wet van het land waarin u woont.
Voor gebruikers in de Europese Unie: u kunt ook contact opnemen met het consumentencentrum in uw land of
u kunt ervoor kiezen om toegang te krijgen tot het platform voor alternatieve buitengerechtelijke geschillenbeslechting van de
Europese Commissie.
18. ARBITRAGE EN ONTHEFFING VAN JURYPROCES
“Geschillen” betekent alle geschillen en claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of het onderwerp ervan kwestie of totstandkoming inclusief niet-contractuele geschillen en claims, met uitsluiting van alleen claims onder de beperkte garantie en claims ingediend door gebruikers die in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland wonen.

Printful in de Europese Economische Ruimte.
Alle geschillen zullen uiteindelijk worden beslecht door middel van definitieve en bindende arbitrage, in de Engelse taal, beheerd door de American Arbitration Association (de “AAA”) onder haar Commerciële arbitrageregels (“Commerciële regels”) waren op dat moment van kracht. De regels worden geacht te zijn opgenomen door middel van verwijzing in deze overeenkomst. Vanaf de datum van deze overeenkomst kunt u ze hier of vinden
door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De Federal Arbitration Act is van toepassing op deze overeenkomst. De arbitrage zal worden beheerd door de AAA en zal worden uitgevoerd door een enkele arbiter die is geselecteerd in overeenstemming met de commerciële regels, tenzij onderling anders overeengekomen door de partijen. Tenzij Printful en u gaat anders akkoord, alle arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden in Charlotte, North Carolina, behalve dat voor gebruikers zullen alle arbitragehoorzittingen plaatsvinden in het land van uw woonplaats. Oordeel over elk arbitrale uitspraak kan worden ingevoerd en ten uitvoer worden gelegd door elke rechtbank die daartoe bevoegd is. Elke arbitrage vindt plaats op individuele basis en noch de arbiter, noch de AAA zijn bevoegd om een ​​class te leiden arbitrage, collectieve actie of om vorderingen van meer dan één eiser in iets anders dan één op te lossen doorgaan, tenzij beide partijen daarmee instemmen. U en Printful erkennen dat AAA kan concluderen dat de Regels voor consumentenarbitrage of de regels voor het International Center for Dispute Resolution kunnen meer zijn passend in bepaalde gevallen. U en Printful gaan ermee akkoord zich te houden aan de beslissing van de AAA met betrekking tot wat van toepassing is regels in gevallen waarin een partij kan beweren dat de handelsregels niet geschikt zijn.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, U EN AFDRUKKEN MET WETENSCHAP, VRIJWILLIG, ONHERROEPBAAR EN ABSOLUUT AFSTANDEN VAN ALLE RECHTEN OP EEN PROEF DOOR DE JURY VAN ENIG EN ALLE GESCHILLEN (ZOALS HIERBOVEN GEDEFINIEERD). DEZE JURY-PROEFONDERZOEK IS OPZETTELIJK GEMAAKT ALS U EN PRINTFUL HEEFT DE VOORKEUR DAT ALLE GESCHILLEN (ZOALS HIERBOVEN GEDEFINIEERD) ZOALS VOORZIEN WORDEN OPLOSSEN DOOR DEZE SECTIE 18. DEZE ONTHEFFING VAN DE JURYPROEF IS EEN MATERIËLE AANLEIDING OM DEZE OVEREENKOMST. BOVENDIEN, JIJ EN AFDRUKKEND WETENSCHAPPELIJK, VRIJWILLIG, ONHERROEPBAAR EN ABSOLUUT ZIJN AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OM DEEL TE NEMEN IN EEN KLASSE ACTIE, KLASSE ARBITRAGE OF ANDERE VORM VAN GEZAMENLIJKE GESCHILLENBESLECHTING MET ANDERE PARTIJEN.

Niettegenstaande het voorgaande, kunt u in plaats daarvan uw claim indienen bij een geschil in een rechtbank voor kleine vorderingen als
u ons schriftelijk op de hoogte stelt van uw voornemen om dit te doen voordat een claim wordt voorgelegd aan arbitrage
en op voorwaarde dat (a) uw claim in aanmerking komt, (b) uw claim in een dergelijke rechtbank blijft, en (c) uw claim blijft
op individuele, niet-representatieve en niet-klassikale basis.
Niettegenstaande het voorgaande heeft elke partij het recht om een ​​zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank jurisdictie voor een voorlopige of andere billijke of conservatoire voorziening, in afwachting van een definitieve beslissing van de arbiter.
U en Printful dragen elk 50% van alle vergoedingen en onkosten van de AAA en de arbiter, behalve als anders bepaald door de Handelsregels (of, indien van toepassing, de Consumentenarbitrageregels of de Regels voor het International Centre for Dispute Resolution). De arbiter kan dergelijke vergoedingen en onkosten toekennen van de AAA en de arbiter, evenals andere onkosten en redelijke advocatenhonoraria aan een winnende partij
in overeenstemming met de bepalingen van de commerciële regels (of, indien van toepassing, de regels voor consumentenarbitrage of de regels voor het International Centre for Dispute Resolution).

19. Privacy en verwerking van persoonlijke gegevens
Printful verzamelt uw persoonlijke gegevens om onze diensten te verlenen. We zijn toegewijd om uw persoonlijke gegevens te beschermen
gegevens en privacy en ons privacybeleid geeft details en legt uit hoe we sitebezoeker en gebruiker verwerken persoonlijke informatie. Door deze overeenkomst te accepteren, accepteert en erkent u ook onze privacy
Het beleid.
Als u een handelaar bent en ons de persoonlijke gegevens van uw klanten verstrekt, onze voorwaarden voor gegevensverwerking,
die door middel van verwijzing in deze overeenkomst zijn opgenomen, zijn van toepassing.
20. Algemeen
Geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever, franchisegever-franchisenemer-relatie, enz. is bedoeld of gecreëerd door deze overeenkomst.
Printful is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens u, noch wordt geacht dit te hebben verzuimd of geschonden overeenkomst, voor elke storing of vertraging in de uitvoering van Printful onder deze Overeenkomst wanneer een dergelijke storing of vertraging wordt veroorzaakt door of het gevolg is van handelingen of omstandigheden buiten onze redelijke controle, zoals;
eten; aardbeving; overheidshandelen; oorlog, invasie of vijandelijkheden; nationale noodsituatie; explosie;
terroristische dreiging of daad; oproer of andere burgerlijke onrust; opstand; epidemie; uitsluiting, staking of ander arbeidsgeschil
(al dan niet gerelateerd aan ons personeelsbestand); onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van voorraden; telecommunicatie
afbreken; of stroomuitval.
U verklaart dat u over alle benodigde vergunningen beschikt om ons de persoonlijke gegevens van de Klant te verlenen om hieraan te voldoen
Overeenkomst.
Om volledige klantenondersteuning en een hogere servicekwaliteit te garanderen, kan Printful inloggen bij klanten / gebruikers
accounts als klant volgens het privacybeleid van Printful.
Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling geschrapt en de overige bepalingen worden gehandhaafd. Naar eigen goeddunken kunnen we deze overeenkomst toewijzen aan kennisgeving aan u. Koppen zijn alleen bedoeld ter referentie en beperken de reikwijdte of omvang ervan niet sectie. Als we niet handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen, betekent dit niet dat we afstand doen van ons recht om mee te handelen met betrekking tot volgende of soortgelijke inbreuken. We kunnen niet garanderen dat we actie zullen ondernemen tegen alle inbreuken op deze overeenkomst.
Printful behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om deze overeenkomst of enig recht of verplichting onder deze overeenkomst op elk moment, inclusief het recht om productie door derden in te schakelen en services om Services uit te voeren. Als u een gebruiker bent in de Europese Economische Ruimte en een dergelijke overdracht of toewijzing kan uw garanties onder deze overeenkomst verminderen, dan zal Printful u vooraf om toestemming vragen.
Als u vragen heeft over deze overeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar support@printful.com.